تماس بگیرید:77268697-021

صفحه اصلی --> محصولات --> شرکت Fine --> SRL کابلهای خودتنظیم گرمایش کف

SRL کابلهای خودتنظیم گرمایش کف

سری کابلهای خودتنظیم SRL مناسب برای استفاده در کف ساختمانهای مسکونی و اداری می باشند. کابلهای SRL درتوانهای 30 و 40 W/m در دمای نامی  10ºCعرضه می گردند. این نوع از کابلهای خود تنظیم  این قابلیت را دارند که در نقاط سردتر ساختمان توان بیشتر و در نقاط گرمتر توان کمتری را مصرف نمایند. بعنوان مثال در صبح های آفتابی زمستانی، منطقه مقابل پنجره گرمتر و توان کابل کمتر و در نقاط دور از تابش آفتاب توان کابل بیشتر می باشد. این موضوع در شبها برعکس می شود. کابلهای SRL-2CRمناسب برای کارکرد با برقAC 220 ولت و با روکش بهینه شده ترموپلاستیک می باشند.

1. Copper bus wire

2. Self-regulating conductive core

3. Modified polyolefin jacket

4. Tinned-copper braid

5. Modified polyolefin outer jacket

شب                                                                                                                                                              روز

نمایندگان ما