تماس بگیرید:77268697-021

صفحه اصلی --> کاربرد ها

کاربردهای ساختمانی

 

1. سیستمهای گرمایش از کف:

برتری سیستمهای گرمایش از کف برای کلیه مصرف کنندگان نسبت به سیستمهای سنتی پوشیده نیست. علاوه بر این سیستم گرمایش از کف مبتنی بر کابل برترهایی نسبت به سیستمهای مکانیکی لوله ای معمول نیز دارد.

    * راندمان حداکثر
    * عمر طولانیتر
    * ارتفاع کمتر کف با توجه به قطر کمتر کابل نسبت به لوله های چند جداره آب گرم
    * کابل بعنوان منبع مستقیم گرما بدون اتلاف در طول مسیر
    * عدم نیاز به هزینه های نگهداری
    * کنترل پذیری با دقت حداکثر

 

 

 2. برف زدایی و جلوگیری از یخ زدگی معابر و ورودی پارکینگ

 

 

 

 

 

 

 

3. برف زدایی و جلوگیری از یخ زدگی آبروها و  لوله های ناودونی و جلوگیری از تشکیل قندیل لبه های شیروانی

 

 

 

 

 

 

 


4. جلوگیری از یخ زدگی و حفظ گرمای لوله های انتقال

5. جلوگیری از یخ زدگی لوله ها و مخازن آتشنشانی

6. جلوگیری از لختگی مواد سوختی در لوله ها و مخازن ورودی موتورخانه ها

 

کاربردهای صنعتی

1. جلوگیری از یخ زدگی خطوط انتقال آب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. حفظ دمای خطوط انتقال مواد نفتی، روغنی و فرآورده های صنعتی

 

 


 

 

 

 


3. جلوگیری از لختگی مواد سوختی مانند مازوت در لوله ها و مخازن و تجهیزات

4. جلوگیری از تشکیل کریستال گازی در لوله های انتقال گاز
5. افزایش دما خطوط و مخازن

 

 

 

 

 

 

 

 

6. جلوگیری از یخ زدگی و برف زدایی تجهیزات صنعتی و مخابراتی مانند آنتنها و دیشهای مخابراتی
 

 

 

 

 

 

 


 
7. مصارف کشاورزی و دامداری شامل گرمایش از کف سوله های مرغداری و گلخانه ها، گرمایش ریشه های گیاهان موثر درتسریع رشد و کیفیت محصول
 
 

نمایندگان ما