تماس بگیرید:77268697-021

صفحه اصلی --> محصولات --> شرکت Fine --> معرفی کابلهای خود تنظیم Self Regulating Heating Cable

معرفی کابلهای خود تنظیم Self Regulating Heating Cable

کابلهای خود تنظیم محصولات جدیدتر در صنعت گرمایش الکتریکی می باشند که بر خلاف محصولات مشابه مقدار توان خروجی آنها متناسب با دمای محیط تغییر می کند. بصورتیکه که کاهش دمای محیط باعث افزایش توان خروجی کابلهای خود تنظیم و افزایش دمای محیط باعث کاهش توان

خروجی می گردد. این عمل باعث هوشمند بودن کابلهای خود تنظیم جهت ایجاد گرما می گردد. در حالت کلی این نوع از کابلها در مقایسه با انواع توان ثابت، راندمان بسیار بیشتری دارند و مصرف انرژی آنها بهینه است. نیز این نوع از کابلها قابل برش در طول با توجه به مقدار مورد نیاز می باشند. این خواص با توجه به استفاده از PTC ها ممکن شده است. در تولید این نوع از کابل از دو تکنولوژیIn Line Aging  و Open Annealing استفاده می شود که تکنولوژی دوم بسیار پر هزینه تر و زمانبر تر است و تولید کنندگان آمریکایی از آن استفاده می کنند. ولی با توجه به پیوند بسیار قویتر بین Bus Wire ها با ماتریس PTC، جریان اولیه (Inrush Current) بسیار کمتر بالطبع تجهیزات داخل تابلو ضعیفتر، کوچکتر و تابلو تغذیه کم هزینه تر و مسلماً عمر محصول بسیار طولانیتر از تکنولوژی In Line Aging می باشد. کابلهای شرکت Fine Korea به روش Open Annealing تولید می شوند.

نمایندگان ما