تماس بگیرید:77268697-021

صفحه اصلی --> محصولات --> شرکت Elektra --> گرمایش از کف با کابل دورشته ای کم ضخامت DM

گرمایش از کف با کابل دورشته ای کم ضخامت DM

این نوع از کابل از انواع دو رشته ای با ضخامت کم و با قابلیت اتصال فقط از یک سمت و نیز مناسب برای استفاده در فضای بسته و گرمایش از کف می باشد. توان کمتر باعث گردیده تا ضخامت کابل از کابلهای مشابه کمتر باشد و با کار کردن در کف ساختمان افزایش ارتفاع کف حداقل می گردد. این نوع از کابل در توان 10W/m عرضه می گردد. این کابل با توجه به استاندارد EN 60335-1 تولید گردیده است.

    

نمایندگان ما